ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9305568
Hôm qua: 3688
Hôm nay: 1439
Nhằm đánh giá tình hình, xác định phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông triển khai thực hiện...
Ngày 27 tháng 5 năm 1999, trường Bùi Thị Xuân được phép thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nhà trường trở thành nơi tin tưởng cho các bậc Phụ huynh yên tâm trong việc giáo dục con em mình