ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9350482
Hôm qua: 2757
Hôm nay: 361
Năm học 2014 – 2015 năm đầu triển khai Luật GDQP-AN; thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn và bồi dưỡng về nội dung chương trình và sách giáo khoa mới cho đội ngũ giáo viên các trường...
Ngày 27 tháng 5 năm 1999, trường Bùi Thị Xuân được phép thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nhà trường trở thành nơi tin tưởng cho các bậc Phụ huynh yên tâm trong việc giáo dục con em mình