Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12541272
Hôm qua: 3078
Hôm nay: 2465

(09:34 - 05/10/2011) Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng CBQL, giáo viên cấp THCS, THPT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và biên soạn đề kiểm tra đánh giá môn GDCD, Công nghệ


Nay cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng CBQL, giáo viên cấp THCS, THPT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và biên soạn đề kiểm tra đánh giá môn GDCD, Công nghệ gồm các Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo:

QUYẾT ĐỊNH

Cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng CBQL, giáo viên cấp THCS, THPT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và biên soạn đề kiểm tra đánh giá môn GDCD, Công nghệ

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

                   Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 16/12/2008 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai;

                   Căn cứ công văn số 6393/BGDĐT- VP ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng CBQL, giáo viên về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và biên soạn đề kiểm tra đánh giá môn GDCD, Công nghệ;

                   Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

                   Điều 1. Nay cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng CBQL, giáo viên cấp THCS, THPT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và biên soạn đề kiểm tra đánh giá môn GDCD, Công nghệ gồm các Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 14/10/2011 đến hết ngày 16/10/2011

- Địa điểm: Khách sạn Caesar, số 34 - 36 An Dương Vương – Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh.

- Họp Đoàn Đồng Nai: vào lúc 07 giờ ngày 14/10/2011 tại địa điểm nêu trên.

Điều 2. Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ trong các ngày học; đơn vị cử người thanh toán tiền đi lại và lưu trú cho cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn theo quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng chức năng Sở, Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS, THPT và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Download