Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9897865
Hôm qua: 2271
Hôm nay: 358

(09:33 - 27/09/2010) Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT


Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về nội dung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Kính gửi: Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về nội dung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dưới đây khi nói tới các điều mà không có giải thích thêm được hiểu là các điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông). Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Theo Điều 2, đối tượng áp dụng bao gồm:

- Giáo viên làm công tác quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông);

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy (không làm công tác quản lý) bao gồm cả giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Các Điều 8, Điều 9 không áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I.

2. Về chế độ kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác

a) Về công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác (chức vụ)

Đối với các chức vụ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội hoạt động trong tr ường phổ thông, nếu không được nêu trong Điều 9 thì không thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy, nhưng được thực hiện theo Điều lệ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (nếu có).

b) Quy định tại khoản 5 Điều 9 chỉ áp dụng cho các khoản 1, 2, 3 và khoản 4, không áp dụng đối với Điều 8.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013 - 2014 cấp Quốc gia (15/07/14)
Quyết định công nhận thành tích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông vòng thi cấp toán quốc năm học 2013-2014 (11/05/14)
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (23/04/14)
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 (07/04/14)
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (04/03/14)
Các bài viết cũ hơn:
Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục (20/09/10)
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011 (06/09/10)
Thư của Chủ tịch nước gửi các thày giáo, cô giáo, cán bộ viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước nhập dịp khai giảng năm học mới 2010-2011 (01/09/10)
Tổ chức hội thảo“Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông” (04/08/10)
Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (21/07/10)